Naudojimo sąlygos

Sutikimas su mūsų taisyklėmis

Lankydamiesi svetainėje www.eurosecalarm.com, peržiūrėdami ją ar bet kaip kitaip naudodamiesi joje sukurtomis paslaugomis bei informacija, kurią pateikė www.eurosecalarm.com ar jos naudotojai, Jūs sutinkate su žemiau pateiktomis taisyklėmis. Jei nenorite būti susietas nors menkiausiu ryšiu, kuris užsimegs naudojantis www.eurosecalarm.com, vienintelė išeitis yra nesilankyti, neįkelinėti ir neskaityti informacijos, nesinaudoti paslaugomis, kurias teikia www.eurosecalarm.com. Taisyklės sudaro teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp Jūsų ir www.eurosecalarm.com. Naudodamiesi www.eurosecalarm.com paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate su taisyklėmis ir pritariate politikai, kuria vadovaujasi puslapio administracija.

 

Paslaugų teikimas

Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad www.eurosecalarm.com turi teisę keisti, nutraukti arba gerinti savo paslaugas savo nuožiūra ir be įspėjimo, net jei tai gali sukelti Jums nepatogumų pasiekti kokią nors informaciją puslapyje. Be to, Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad www.eurosecalarm.com turi teisę teikti savo paslaugas per filialus, ar susijusius subjektus.

 

Nuosavybės teisės

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad svetainėje www.eurosecalarm.com gali būti patentuotos ir konfidencialios informacijos, įskaitant intelektinės nuosavybės įstatymų ir tarptautinių intelektinės nuosavybės sutarčių saugomų prekių ženklų, paslaugų ženklų ir patentų. www.eurosecalarm.com leidžia Jums peržiūrėti ir padaryti vieną kopiją jo turinio dalių „offline“ asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Svetainės turinys negali būti parduodamas, atgaminamas, pergaminamas ar platinamas be mūsų raštiško sutikimo. Visi trečiųjų šalių prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

 

Asmeniniai duomenys

Pateikę savo duomenis suteikiate svetainei www.eurosecalarm.com neatšaukiamą, "Royalty Free" įgaliojimą skelbti, rodyti, keisti, platinti ir kitaip manipuliuoti Jūsų duomenimis visame pasaulyje. Jūs patvirtinate bei garantuojate, kad esate pakankamai nuovokus anksčiau minėtam įgaliojimui suteikti, bei tai darote savo noru.

 

Susitarimo nutraukimas

Šio susitarimo sąlygos bus toliau taikomos iki jų nutraukimo visam laikui bet kurios šalies iniciatyva be įspėjimo, bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties. Susitarimo nutraukimas neįtakos turinio, kurį įkelsite po sutikimo su taisyklėmis.

 

Garantijos išsižadėjimas

Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jūsų www.eurosecalarm.com naudojimas yra tik savo paties rizika ir, kad mūsų teikiamos paslaugos yra pateikiamos tokios, kokios yra su numatytu pasiekiamumo apribojimu naudotojams su skirtingais autorizacijos lygiais. www.eurosecalarm.com neturi jokių numatomų garantijų ir patvirtinimų į svetainėje naudotojų pateikiamą turinį.